Privacy policy

SEKRETESSPOLICY Uppdaterad senast 20160921

Denna sekretesspolicy anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Du bör läsa denna sekretesspolicy noga för att förstå vår inställning och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem.

 1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev eller skickar in en kontaktförfrågan via något av våra kontaktformulär. Det är ditt eget ansvar att se till att de personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta. Vi kan inte ta något ansvar för de eventuella problem som kan uppstå om du inte tar kontakt med oss då dina Personuppgifter har ändrats, såsom till exempel vid ett adressbyte. Det är alltså ditt eget ansvar att informera oss om att dina personuppgifter har ändrats, vilket du kan göra genom att skicka ett meddelande till reception@elitkontoret.se.

 2. INFORMATION FRÅN DIG SOM VI SAMLAR IN När du väljer att skicka in en kontaktförfrågan eller anmälan till nyhetsbrev kommer vi att samla in följande personuppgifter:

För- och efternamn E-postadress Telefonnummer 3. ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER Vår användning Vi kommer att använda de personuppgifter du lämnar till oss för att göra följande;

Identifiera dina personliga preferenser och registrera hur du använder hemsidan för att kunna tipsa dig om Kampanjer som kan vara intressanta för dig; Marknadsföra tjänsten mot befintliga och potentiella Annonsörer; Kommunicera med och ta fram kampanjer i samarbete med våra Annonsörer; Behandla förfrågningar och anmälningar till nyhetsbrev och Kampanjer; Marknadsföra Elitkontoret och våra tjänster genom att exempelvis kontakta dig via e-post, telefon och/eller vanlig post; och Genomföra marknadsundersökningar. Anonymiserad statistik Vi kan använda dina personuppgifter för att sammanställa data för att möjliggöra forskning eller analyser för att bättre kunna förstå och förbättra tjänsterna/hemsidan gentemot dig och andra medlemmar. Vi kan till exempel göra efterforskningar avseende din demografi, ditt användarbeteende och din statistik på ditt konto. Den sammanställda datan för sådan användning är anonymiserad, dvs. den identifierar dig inte personligen även om den delvis kan vara baserad på dina personuppgifter

 1. UTLÄMNADE/ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER Anonymiserad statistik Den anonymiserade statistiken som vi kan samla in från dig kan vi också dela med oss av till utomstående företag, inkluderat våra närstående bolag, agenter och nuvarande samt potentiella samarbetspartners.

Utlämnande till tredje part Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande situationer:

Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda oss och andra från bedrägerier. Vi kan vidare använda utomstående företag för att utföra tjänster åt oss. Till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring), förbättra data samt behandla kund-/marknadsundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av de av oss efterfrågade tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till dina personuppgifter. Dessa företag får inte använda eller lämna ut dina personuppgifter för andra syften annat än att utföra de av oss beställda tjänsterna.

Vi äger alltid rätt att ta del av, kontrollera och lämna ut dina personuppgifter i syfte att följa gällande lagar och förordningar och för att följa beslut av domstolar och andra myndigheter. Vi äger vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter till personer vars förfrågningar sannolikt är berättigade mot bakgrund av anklagelser om missbruk av vår tjänster, upprätthållandet av funktionen hos vår tjänster och för att skydda oss och våra medlemmar.

Överlåtelse För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet samtycker du till att vi får samtidigt överlåta dina personuppgifter.

 1. SAMTYCKE Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas/utlämnas/överlåts för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 2. VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER Personuppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer i de kommunikationskanaler vi använder. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

 1. DINA RÄTTIGHETER Du har rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på reception@elitkontoret.se

 2. ANDRA TJÄNSTER/APPLIKATIONER/HEMSIDOR Inom användandet av hemsidan kan det förekomma länkar till andra tjänster, applikationer och hemsidor som inte kontrolleras av oss. Denna sekretesspolicy är endast tillämplig på ditt användande av hemsidan. Vi är inte ansvariga för innehåll i andra tjänster, applikationer och hemsidor. Länkar till andra tjänster, applikationer och hemsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den tjänster, applikationer och hemsidor eller dess innehåll.

 3. ÄNDRA OCH TA BORT PERSONUPPGIFTER Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Du kan när som helst begära att vi ska ta bort dina personuppgifter genom att avsluta ditt konto genom kontakt till reception@elitkontoret.se.

Om du bara vill korrigera eller ta bort dina personuppgifter från en viss kampanj skickar du ett e-postmeddelande till reception@elitkontoret.se

En gång per kalenderår har du rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi har tillgång till efter skriftlig begäran. Du har också rätt att få information om vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut till.

 1. COOKIES Allmänt För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder hemsidan kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv användarupplevelse och det ger oss också möjlighet att förbättra vår hemsida och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies? Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webserver och sparas på/i din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade session cookies). Permanenta cgre ookies lagras som en fil på/i din enhet under en länperiod. Session cookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder hemsidan, men försvinner när du stänger ner den. De flesta företag använder cookies i sina applikationer och webbsidor för att förbättra användupplevelsen. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.

Hur använder vi cookies? Vi använder information från cookies för att göra hemsidan mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i hemsidan för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda session cookies för att låta dig ta med information mellan sidor kopplade till vår hemsida utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används framförallt för följande:

För att låta dig ta med information mellan sidor kopplade till hemsidan utan att behöva fylla i informationen igen; För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår hemsida; För att ge dig tillgång till lagrad information; För att låta oss rekommendera Kampanjer som passar ditt användande av hemdsidan; För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma undersökningsformulär upprepade gånger. Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och session cookies för statistiska syften så som följande:

För att avgöra vilka som är de mest populära Kampanjerna/delarna av hemsidan; För att övervaka användandet av hemsidan; För att tillhandahålla anonym information till tredje part för att rikta Kampanjer och annonsering; För att avgöra hur frekvent du och andra Medlemmar nyttjar hemsidan; För att utföra undersökningar så att din interaktion med hemsidan och oss förbättras. Hur väljer man bort cookies? Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Vi vill uppmärksamma dig på att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst/Hemsida från att fungera korrekt.

 1. TILLÄMPNING AV “GOOGLE ANALYTICS” Vår hemsida använder webbanalystjänsten “Google Analytics”. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” (dvs. textfiler som sparas på/i din enhet) för att kunna analysera användningen av hemsidan. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs. anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från cookies avseende din användning av hemsidan (inklusive den anonyma IP-adressen) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av hemsidan, för att skapa rapporter till operatören av en tjänst om tjänstens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till tjänsten och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna i hemsidan till fullo (se föregående punkt 10 “Cookies”).

Genom att vara med i Elitkontorets nätverk och använda hemsidan samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Ytterligare information om “Google Analytics” finner du via denna länk: http://www.google.com/analytics/

Googles egen sekretesspolicy finner du finner du via denna länk: http://www.google.com/intl/sv/policies/

 1. ÄNDRINGAR Vi har rätt att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna sekretesspolicy ange när den senast uppdaterats. Vi kommer även genom hemsidan att informera dig om att en ändring har skett. Om du fortsätter använda hemsida efter att vi meddelat att den ändrats godkänner du den justerade sekretesspolicyn. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om sekretesspolicyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda hemsidan.

 2. KONTAKT Frågor och kommentarer angående denna sekretesspolicy välkomnas och sänds till reception@elitkontoret.se